Kyststien på Østerøya og Yxney
3237 Sandefjord
Få veibeskrivelse

 

Friområdene på Østerøya inviterer deg til et rikt og variert friluftsliv. Om våren vil du få mange fine opplevelser enten du er her for å studere naturens undere, trimme, slappe av eller fiske.

 

I Flautangen- og Yxneyområdet finner du over ti kilometer med stier. Stiene er naturlige og opparbeidet gjennom menneskers tråkk i århundrer, og merket gjennom frivillige avtaler med grunneierne.

 

På tuppen av Østerøya finner vi Tønsberg Tønne. Det er et gammelt sjømerke nevnt i Sverresagaen. Tønnenavnet kommer trolig fra at det tidligere var en tønne plassert øverst på en påle. Mange skip har forlist utenfor.  

 

Framkommelighet
Kyststien følger ferdselsveier som har vært i bruk over tid. Ta hensyn til at du kan møte syklende, hester og motorkjøretøy på noen strekninger. Standarden på stien og terrenget varierer. Enkelte steder kan det være vanskelig å komme fram for de som er dårlige til beins. De deler av stien der rullestoler og barnevogner ikke kommer fram, er markert på kartet. 

 

Merking av stien
Kyststien er merket med blå maling, enten på lave stolper eller andre naturlige elementer. Langs offentlig vei finner du blåmerket på lys eller telefonstolper. Store deler av kyststien har sin hovedfunksjon som privat vei, hytteadkomst eller driftsvei i landbruksnæringen.

Fiske
Skjærgården er variert og ligger flott til for fiskelykken før badesesongen for alvor setter inn. I Flautangen- og Yxneyområdene finner du rike muligheter for å prøve fiskelykken. Om våren er det vanlig at fangsten består av sei, lyr, makrell, flatfisker og sjøørret.

 

Natur
Østerøya huser et mangfoldig dyre- og planteliv med flere sjeldne og truede arter. Ved Strandvika på Yxney er det et naturreservat. Du vil oppleve frodig kystskog og blankskurte berg, i harmoni med jordbrukslandskapet på øya. Underveis er det merket avstikkere til flotte utsiktspunkt. Hold sansene åpne, og du vil få fine opplevelser! 

 

Kulturlandskapet
Menneskenes virksomhet setter spor i landskapet, og det dannes et kulturlandskap. Kulturlandskapet endres over tid som en følge av hva folk og fe foretar seg. Østerøya har vært bebodd i lang tid. Gravrøyser, steingjerder, kullmiler og andre fornminner vitner om dette. I dag drives det tradisjonelt landbruk hovedsakelig preget av korn-, frukt og grønnsaksproduksjon. Du vil også kunne se husdyr og beitearealer som er en naturlig del av øya.

Hold naturen ren!
Alle har glede av at kyststien er ren og ryddig. Forlat rasteplassen i like fin stand som du selv ønsker å finne den. Kast ikke fra deg papir og annet avfall, men ta søpla med hjem eller bruk søppeldunkene i friområdene.

Hundeeiere
Det er svært stor tetthet av rådyr og annen fauna på Østerøya. Det drives også husdyrbruk med sau, storfe og hest. Ha derfor alltid kontroll på din firbeinte venn, slik at man unngår unødig lidelse og konflikter. Følg båndtvangsbestemmelsene!

Ferdselsregler og ansvar
Kyststien brukes på eget ansvar. Du ønskes velkommen som bruker. Friluftsloven slår fast menigmanns rett til fritt å ferdes i utmark, men det er en frihet under ansvar. Følgende punkter er satt opp ut fra lovbestemmelser og god skikk og bruk. På Yxnøy gjelder spesielle ferdselsregler (se oppslag). Meld skader og mangler på merking og utstyr til Sandefjord parkvesen.

• Bruk parkeringsplassene som er skiltet på kartet i brosjyren og langs Østerøyveien. 
• Respekter plante- og dyrelivet. Dette gjelder spesielt i naturreservatet på Yxney.
• Bålbrenning og grilling er forbudt på svaberg, da det oppstår stygge sår. I tidsrommet 15. april–15. september er det forbudt å tenne ild i skog og mark.
• Du kan sette opp telt i utmark inntil to døgn uten tillatelse fra grunneieren, dersom du ikke forstyrrer beboere og det er minst 150 meter til bebyggelse. 

 

Kilde: Sandefjord Kommune

 

Er det din bedrift? Kontakt oss.

Sørg for at informasjonen din er oppdatert