Personvern og vilkår til bruk

STANDARDVILKÅR FOR BRUK AV TJENESTE

Alle rettigheter forbeholdes. Innholdet tilhører Digitale Medier FitsConsulting AS. Uten direkte avtale med FitsConsulting AS er enhver kopiering, lagring og tilgjengeliggjøring forbudt. Bruk av dette materialet i strid med avtale eller lov vil bli rettslig forfulgt.

Følgende vilkår regulerer bruken av tjenesten mittsandefjord.net(“Produktet”). Leverandøren av Produktet er FitsConsulting AS, org. nr 915 028 950 (“Fits”). Den som abonnerer på tjenester i Produktet som leveres av Fits benevnes som Kjøperen eller virsksomheter. Den som er bruker av Produktet benevnes som Sluttbrukeren eller Forbrukeren.

  1. Fits leverer Produktet til Sluttbrukeren. Fitshar ansvar for databasens innhold og oppdateringer og søker å holde mittsandefjord.net mest mulig oppdatert og korrekt. Fits har likevel ingen ansvar for feil eller mangelfulle opplysninger i databasen.

  2. Alle henvendelser som gjelder innhold om Tilbud rettes til Virkshomheten, mens tekniske spørsmål rettes til Fits. Virksomheten har alle ansvar for Tilbud. Fits har ingen ansvar for tilbud som er lagt inn etter bestilling fra virksomhet.

  3. Fits tar ingen ansvar for at søkeresultatene er relevante i forhold til det søkeresultatet brukeren ønsker, eller at nettstedene det lenkes til, er i bruk.

  4. Fits har ikke ansvar for feil som skyldes leverandøren av operativsystemet. Fits har heller ikke ansvar for eventuelle indirekte tap.

  5. Sluttbrukeren skal benytte Produktet i overenstemmelse med norsk lov, og skal erstatte det tap som oppstår for Fits dersom bruken av Produktet ikke er lovlig og det oppstår tap for Fits.

  6. Partene forplikter seg til å løse eventuelle uenigheter i minnelighet. Dersom tvister mellom partene ikke lar seg løse i minnelighet vedtar partene at verneting er Sandefjord.

  7. Trafikken på mittsandefjored måles med script fra Google Analytics. Vi gjør oppmerksom på at du kan slette «cookies» ved å følge instruksjonene for sletting av informasjonskapsler i din nettleser.